ติดต่อเต็นท์

เชียงใหม่กู๊ดคาร์

101/1 ต.ป่าตัน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

081-9932152, 087-0089544